Замуж!

Друк

«Ой мати ж моя, мати,
час мене замуж дати!
Вісімнадцятий годок,
і сподобавсь парубок».

«Ой доню, не журися,
йти замуж не спішися,
забавляйся, ще й гуляй,
поки служить віку май.

Тільки твого дівування,
що те першеє кохання, —
підеш замуж, вже й по всім,
бо в’язати буде дім.

Там невільницею станеш,
посумнієш і зів’янеш:
злидні в три дні підростуть —
не солодкий власний кут».

Ріпнів, д. 30 марта 1896


Вперше надруковано в «Літературно-Науковому Віснику», Львів, 1898, т. 4, кн. 12.
Текст наводиться за збірником Олександр Козловський. Поезії. — Бібліотека поета. Радянський писменник. — Київ, 1966